movie

2 เรื่อง อารมณ์เดียวกัน

ความบังเอิญที่เหมือนกัน ของหนังที่เลือกมาดู 2 เรื่องในอาทิตย์นี้ เรื่องแรก On the basis of sex (ไม่ได้ตั้งใจเลือกดู แต่อ่านคำโปรยแล้วสนใจ) เรื่องที่สอง Green book (ตั้งใจเลือกดู เพราะตอนเข้าโรงดูไม่ทัน) เรื่องแรก On the basis of sex เป็นความไม่เท่าเทียมของเพศ การถูกเลือกปฏิบัติของเพศหญิง มีเรื่องของเชื้อชาติเหน็บมานิดๆ(ที่ว่าเป็นทั้งผู้หญิง มีลูกแล้ว แถมเป็นยิว ถึงจะเรียนได้ที่ 1 ของชั้นจากฮาร์วาร์ดและโคลัมเบีย ก็ยังไม่รับเข้าทำงาน) เรื่องที่สอง Green book เป็นเรื่องการเหยียดผิว ของนักเปียโนผิวสีดีกรีด็อกเตอร์ และคนขาว(ชาวอิตาลี)ที่ทำงานร้านเหล้าในนิวยอร์กแล้วได้มาทำงานขับรถให้คนผิวสี ที่ตัวเองก็ไม่ค่อยยอมรับเช่นกัน * Green book คือ คู่มือการเดินทางที่รวบรวมสถานที่ที่ปลอดภัยและต้อนรับของคนผิวสี สิ่งที่เหมือนกันคือ เล่าประเด็นความไม่เท่าเทียม และการเลือกปฏิบัติ ทั้งเรื่องเพศสภาพ และเชื้อชาติ นำเสนอเรื่องราวผ่านกลุ่มคนชนชั้นกลาง-สูง คนที่มีโอกาสทางสังคม มีการศึกษา ครอบครัวที่เป็นแบ็คอัพสำคัญ วิธีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรี …

Continue Reading