IT-talk

การทำ anchor link ใน elementor

Anchor Link คืออะไร?

คือการทำลิงก์ภายในหน้าเดียวกัน (มักใช้ในกรณีที่หน้านั้นๆมีเนื้อหาที่ยาวมาก หรือ landing page) โดยการกำหนดจุดหรือตำแหน่งในหน้านั้น เพื่อสร้างลิงก์ไปยังส่วนหัวเฉพาะหรือส่วนอื่นๆ ของหน้า

Continue Reading