stay with koii

IT-talk

การทำ anchor link ใน elementor

Anchor Link คืออะไร?

คือการทำลิงก์ภายในหน้าเดียวกัน (มักใช้ในกรณีที่หน้านั้นๆมีเนื้อหาที่ยาวมาก หรือ landing page) โดยการกำหนดจุดหรือตำแหน่งในหน้านั้น เพื่อสร้างลิงก์ไปยังส่วนหัวเฉพาะหรือส่วนอื่นๆ ของหน้า

Continue Reading
movie

2 เรื่อง อารมณ์เดียวกัน

ความบังเอิญที่เหมือนกัน ของหนังที่เลือกมาดู 2 เรื่องในอาทิตย์นี้
เรื่องแรก On the basis of sex (ไม่ได้ตั้งใจเลือกดู แต่อ่านคำโปรยแล้วสนใจ)
เรื่องที่สอง Green book (ตั้งใจเลือกดู เพราะตอนเข้าโรงดูไม่ทัน)

Continue Reading