IT-talk

การทำ anchor link ใน elementor

คือการทำลิงก์ภายในหน้าเดียวกัน (มักใช้ในกรณีที่หน้านั้นๆมีเนื้อหาที่ยาวมาก หรือ landing page) โดยการกำหนดจุดหรือตำแหน่งในหน้านั้น เพื่อสร้างลิงก์ไปยังส่วนหัวเฉพาะหรือส่วนอื่นๆ ของหน้า

ขั้นแรก เราจะสร้างจุดที่คุณต้องการให้ลิงก์ไปหา:

  1. เลือกองค์ประกอบ (วิดเจ็ต คอนเทนเนอร์ ส่วน)
  2. คลิกแท็บขั้นสูง
  3. กรอกชื่อในกล่องข้อความ CSS ID นี่คือชื่อจุดยึด ดังนั้นจึงควรใช้ให้ง่ายที่สุด อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข ขีดกลาง และขีดล่างเท่านั้น ห้ามใส่เครื่องหมาย # นำหน้าชื่อ
  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการสำหรับลิงก์
  2. คลิกไอคอนลิงก์
  3. หากคุณกำลังเชื่อมโยงไปยังจุดยึดในหน้าเดียวกัน เพียงป้อน # แล้วตามด้วยชื่อจุดยึด (เช่น #Intro) หาก Anchor อยู่ในหน้าอื่น ให้ป้อน URL ตามด้วย # ตามด้วย Anchor (เช่น www.mysite.com/myarticle#Intro)