movie

2 เรื่อง อารมณ์เดียวกัน

ความบังเอิญที่เหมือนกัน ของหนังที่เลือกมาดู 2 เรื่องในอาทิตย์นี้
เรื่องแรก On the basis of sex (ไม่ได้ตั้งใจเลือกดู แต่อ่านคำโปรยแล้วสนใจ)
เรื่องที่สอง Green book (ตั้งใจเลือกดู เพราะตอนเข้าโรงดูไม่ทัน)

Continue Reading