koiiblog

การทำ anchor link ใน elementor

Anchor Link คืออะไร? คือการทำลิงก์ภายในหน้าเดียวกัน (มักใช้ในกรณีที่หน้านั้นๆมีเนื้อหาที่ยาวมาก หรือ landing page) โดยการกำหนดจุดหรือตำแหน่งในหน้านั้น เพื่อสร้างลิงก์ไปยังส่วนหัวเฉพาะหรือส่วนอื่นๆ ของหน้า

ครบรอบ 42 เดือน ที่จิ๊กโก๋ ไปวิ่งเล่นที่ดาวหมา
07Jun

ครบรอบ 42 เดือน ที่จิ๊กโก๋ ไปวิ่งเล่นที่ดาวหมา

7.06.2022 หม่ามี้ตื่นแต่เช้า ไปใส่บาตรให้โก๋นะลูก คิดถึงโก๋นะ หวังว่าโก๋จะมีความสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ